powierzchnia > energooszczędność > hałas > klasa filtracji > wygląd > cena > urządzenie

Dopuszczalny poziom pracy

Najniższyponiżej 25dBA

Niski34-49dBA

Standardowy36-50 dBA