powierzchnia > energooszczędność > hałas > klasa filtracji > wygląd > cena > urządzenie

Dopuszczalny poziom pracy

Najniższyponiżej 25dBA