RODO


Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO (w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klimat PLUS Łukasz Woronowicz., NIP: 8442146437 z siedzibą w 05-506 Lesznowola Lawendowa 12 , zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych jest pracownik etatowy powołany przez Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania ofert
  • realizacji zamówień
  • przesyłaniu aktualnych ofert i promocji drogą mailową
   i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 RODO, (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w art. 5 ust.1 pkt. e) RODO lub do momentu odwołania.